SEMINAR VENE KEELE KUI VÕÕRKEELE ÕPETAJATELE «AKTIIVÕPPEMEETODID VENE KEELE ÕPETAMISEL»

Huvi vene keele vastu tõuseb. Samas aga ei haara klassikaline, tekstidel põhinev õppemetoodika enam kaasaegseid noori endaga kaasa. Õpilastel on suurem huvi arendada kõnekeelt, mida oleks igapäevases elus vaja, nähes oma arengut igas tunnis.

Seminari käigus tutvustame õpetajatele praktikas meie kommunikatiivseid mänge, mida saab efektiivselt kasutada erineva vanusega tudengite õpetamisel.

Kõik mängud, mida tutvustatakse treeningul, on läbinud valiku ning on tunnustatud meie kursuste mitmete osalejate poolt.

Vene keele ring lastele

Mitteformaalne vene keele ring lastele

Eesmärgid:

  • Tuua praktilisi näiteid, kuidas mängulises vormis saab õpetada vene keele grammatikat
  • Näidata, kuidas teha oma tundi huvitavamaks, kaasaegsemaks ning kaasahaaravamaks
  • Esitleda mäng e, mis aitavad õpilastel ületada keelebarjääri ning julgustavad kasutama keelt
  • Õpetada kõnekeele arendamist stimuleerivaid harjutusi
  • Harjutada mitteformaalse õhkkonna loomist, mis soodustab keeleõpet
  • Näidata, kuidas luua tund, mis oleks huvitav õpilastele erineva keeletasemega.
  • Jagada mõtteid sellest, kuidas toetada ja inspireerida õpilasi vene keele õppimisel

Sihtgrupp: vene keele kui võõrkeele õpetajad.

MEIE ÕPETAMISMÄNGUD, MIS ON ESITATUD TREENINGUL:

MÄNGUD-ENERGIZERID

Selles osas on esitatud lühikesed mängud, mille eesmärk on vene keele aktuaalseks muutmine, lülitada õpilaste tähelepanu ümber järgmiseks tunniks, liigutada ja luua meeldivat atmosfääri materjalide omandamiseks.

MÄNGUD SÕNADE KINNISTUMISEKS

Keele õppimisprotsess pole midagi muud, kui pidev kordamine. Mängud aitavad teha sellist protsessi huvitavamaks ja dünaamilisemaks. Siin on tähtis teha kõrvalekalle traditsioonilisest õpetamisest läbi teksti, kanda sõnu üle reaalsesse ellu, joonistada neid, teha katsutavaks.

MÄNGUD UUTE SÕNADE SISSELÜLITAMISEKS

Selles jaos on esitatud lihtsad mängud, tänu millele õpilased saavad ise valida leksikoni meelespidamiseks. Kõikidel on huvitav õppida seda, mis puudutab otse meid!

MÄNGUD-FREERIDE, VÕI MÄNGUD KEELE LOOMINGULISEKS KASUTAMISEKS

Keele kasutus on loominguline protsess. Igaüks meist näeb maailma erinevalt, suhtub sellesse ka erinevalt, püüab leida erinevaid seoseid objektide ja sündmuste vahel. Kõik see puudutab otseselt keelelist väljendamist. Tähtis on anda õpilastele teada, et keel pole rangete reeglite süsteem, vaid oma maailma loomingulise väljendamise vahend.

JUHT: Lyosha Razin on Tallinna Mitteformaalse õppekeskuse GAME club loovjuht (thegameclub.eu). Ta on omandanud bakalaurusekraadi vene ja slaavi filoloogias (Тartu Ülikool) ja magistrikraadi “hariduse juhtimises” (Tallinna Ülikool). Juba üle 12 aasta tegeleb ta igapäevaselt aktiivõppemeetodite väljaarendamisega täiskasvanutele ja lastele. Ta on loonud üle 700 erineva aktiivõppemeetodi ja mängu. Lyosha korraldab regulaarselt koolitusi õpetajatele nii Eestis kui ka välismaal. Ta on mitteformaalse vene keele kursuse IVAN autor, mängulise vene keele programmi BARANKA looja. Mõlemad programmid on saanud preemia Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt võõrkeele õpetamise innovaatilise kontseptsiooni eest.

Võtke meiega ühendust

Kategooria

Keelekeskus GAME

+372 5541773

info@gamekeskus.ee

www.gamekeskus.ee

Narva mnt 7a, Tallinn, Eesti, 10117

Close Menu
×
×

Cart