Vene keele kursus IVAN zero

IVAN zero - alusta nullist! Keelt õppida on palju lihtsam, kui teha õige koolivalik juba alguses! Efektiivne keeleõpetamine on meie kõrgkompetentsiks.

Esimestelt tundidelt keskendume suhtlemisele ja kõnekeelele, keelebarjääri ületamisele. Kõnekeel on kõige keerulisem ja teistel kursustel kõige vähem käsitletav, kuid samas ka kõige vajalikum keelekasutamise vorm. Kirjalikud tööd ning tekstide pähe õppimine ei ole vajalik. 

Tundidel on kindel kavandatud ülesehitus ― icebreaker-mängud, energiamängud, freeride-mängud, grammatika alused, mis annavad ettekujutust fraaside ülesehitamise põhimõtetest suures osas õpilaste poolt etteantud sõnavara alusel. Tundide sisu kujuneb jooksvalt ja on kohandatud grupi huvidele, mis teeb iga kursuse unikaalseks. Iga tunni tähelepanu keskpunktiks on õpilane ise, tema huvid ja harrastused.

Algajatele mõeldud IVAN zero kursuse sisuks on 20 tundi (120 minutit). 

See kursus on neile, kes:

  1. Ei tea ühtegi sõna vene keelest või sõnavaras on vähem kui 100 sõna
  2. Tahavad omada vene keeles suhtlemise baasoskusi
  3. Tahavad tõhusamalt suhelda vene keelt kõnelevate meeskonnaliikmetega
  4. Otsib uusi võimalusi tööturul

Hinnad:

Proovitund — 5 EUR
Kursus — 280 EUR/ 260 EUR proovitunni päeval

2020/2021 õppehooajal pakume järgmiseid kursusi:

  • September-November 2020

Hommikune kursus, 20 kohtumist:

T ja N 9:00-11:00, 17 september-24 november

Proovitunnid: 8 september ja 15 september kell 9:00-10:30

 

KURSUSE HIND: 260 EUR

PROOVITUNNI HIND: 5 EUR

 

Iga kursuse osaleja:

Ületab keelebarjääri ja alustab suhtlemist vene keeles.

Veendub, et ta on võimeline kasvõi osaliselt ennast vene keeles väljendama. Saab selgeks elementaarsed nö „kõnegrammatika“ lähteteadmised ja oskab neid suhtlemisel rakendada.

Töötab meie õpetajatega, kes on oma tööst innustatud ning oskavad edule motiveerida.

On võimeline lihtsustama oma mõtteid loovalt nii, et neid saaks väljendada piiratud sõnavara kasutades.

Saab unikaalse, tema vajadustele orienteeritud kursuseprogrammi.

Saab positiivse kogemuse vene keeles suhtlemisest.

Kui soovid saada infot lähima kursuse kohta, palun kirjuta meile: info@gamekeskus.ee

Miks meie IVAN on nii eriline?

Õppijad otsustavad ise etteantud raamides ja teemades, millised sõnad on neile vajalikud ning grammatikat selgitatakse juba selle sõnavara baasil. Seega meenutab võõrkeele omandamise algorütm emakeele arengut. Tänu sellele kasvab oluliselt õpilaste motivatsioon.

Kursus põhineb kommunikatiivsetel autorimängudel, mis aitavad õpitut hõlpsasti kinnistada.

Õpetaja põhiline eesmärk on õpilaste algatust pidevalt toetada ning aidata neil oma mõtteid lihtsustada ning grammatiliselt õigesti vormistada.

Igal tunnil on kindel kavandatud ülesehitus ning iga tund tõotab kujuneda tõeliseks avastusretkeks!

Kursuse autorist:

Lyosha Razin

Tallinna Mitteformaalse keelekeskuse GAME loovjuht. Ta on omandanud bakalaureusekraadi vene ja slaavi filoloogias (Тartu Ülikool) ning magistrikraadi hariduse juhtimises (Tallinna Ülikool).

Üle 13 aasta tegeleb ta igapäevaselt aktiivõppemeetodite väljaarendamisega täiskasvanutele ja lastele. Ta on loonud üle 700 erineva aktiivõppemeetodi ja mängu. RUSwithFUN online mängu autor. Lyosha korraldab regulaarselt koolitusi õpetajatele nii Eestis kui ka välismaal. Ta on mitteformaalse vene keele kursuse IVAN autor, mängulise vene keele programmi BARANKA looja. Mõlemad programmid said preemia Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt võõrkeele õpetamise innovaatilise kontseptsiooni eest.

Registreeri