Vene keele kursus IVAN standard

Alustame vene keele õppimist teisest otsast!

Kas tuleb tuttav ette, et oled õppinud vene keelt 10 aastat, aga rääkida ikkagi ei oska? Meenuvad vaid pähe õpitud fraasid vaatamisväärsustest Moskvas või Puškini luuleread. Igapäevane kõnekeel ootab kusagil alalhoidlikult peidus ning olukorras, kus oleks vaja kas või paar lauset öelda, ei tule ükski asjakohane sõna meelde grammatikareeglitest rääkimata. Kuna paljude jaoks ei ole grammatikast lähtuv vene keele õppimine kuigi tulemuslik, siis otsustasime, et seekord alustame vene keele õppimist teisest otsast! IVANi kursuse raames oleme valinud vene keele grammatikast kõige tähtsamad elemendid, mida just kõnekeeles on tarvis meeles pidada. Töötasime välja terve rea mänge, mis lõhuvad keelebarjääre ja aktiveerivad sõnavara. Kursuse IVAN standard oluline eelis on unikaalne ja toetav veebikeskkond, mis sisaldab 20 tundi mängulise blogi formaadis.

IVAN vene keele kursus on saanud Haridus- ja Teadusministeeriumi preemia “Aasta võõrkeelealane tegu 2014”

Mida Sa kursuselt saad?

Saad üle keelebarjäärist ja suureneb julgus vene keeles suhelda.

Õpid vene keelt iseseisvalt meie ägedas veebiõppekeskkonnas ja kohtud 2 korda nädalas õpetajaga klassis.

Veedad 2 lõbusat ja kasulikku õhtupoolikut nädalas ja leiad uusi toredaid tuttavaid.

Saad selgeks elementaarsed nö „kõnegrammatika“ lähtekohad ja oskad neid suhtlemisel rakendada.

Oskad loovalt enda mõtteid nii lihtsustada, et saad neid väljendada ka piiratud sõnavara kasutades.

Veendud, et tõepoolest igaüks saab hakkama ja ka sina oskad end kas või osaliselt vene keeles väljendada.

Keelekeskus GAME on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Mis on koolituskaart?

“Tööta ja õpi” programmi kirjeldus

Osaleda saate ainult selle valdkonna koolitusel, mille olete oma nõustajaga kokku leppinud.

Meie kursused Töötukassa veebilehel

Keelekeskus GAME jälgib oma tegevustes sätestatud õppekorralduse aluseid. Vaadake lisaks:

Õppekorralduse alused

Meie kursuste kvaliteedi tagab:

Kvaliteedi tagamise tingimused ja kord.

2022/2023 õppehooajal pakume järgmiseid kursusi:

  • IVAN standard, oktoober-detsember 2022

Kursuse maht: 20 online-tundi + 20 kohtumist (20×120 minutit).

KURSUSE HIND: 400 EUR

PROOVITUNNI HIND: 5 EUR

Registreeri proovitunnile!

Vali sobiv kursus alt, seejärel täida avanenud vorm või saada sõnum meie e-mailile: info@gamekeskus.ee

Vali sobiv kursus
Kursuse periood:
September - November 2022; 20 tundi (20X120 min); 18:15-20:15
Asukoht:
Tatari 64, 4. korrus
Proovitunni hind:
5 €
Hind:
400 EUR
Palun saada päring kursuse IVAN standard proovitunni kohta. Anname Sulle teada, millal uus grupp alustab.
Kursuse periood:
oktoober-detsember 2022
Asukoht:
Tatari 64, 4. korrus
Proovitund:
5 EUR (täismahus kursusele registreerimine vastavalt soovile, kas enne või pärast proovitundi)
Kursuse maksumus:
400 EUR (Kõigest 20 eurot ühe korra eest, mis kestab 2 tundi!)
Karantiini korral toimuvad tunnid veebikeskkonnas.
Registreerun
Kursuse periood:
September - November 2022; 20 tundi (20X120 min); 18:15-20:15
Asukoht:
Tatari 64, 4. korrus
Proovitunni hind:
5 €
Hind:
400 EUR
Palun saada päring kursuse IVAN standard proovitunni kohta. Anname Sulle teada, millal uus grupp alustab.
Kursuse periood:
oktoober-detsember 2022
Asukoht:
Tatari 64, 4. korrus
Proovitund:
5 EUR (täismahus kursusele registreerimine vastavalt soovile, kas enne või pärast proovitundi)
Kursuse maksumus:
400 EUR (Kõigest 20 eurot ühe korra eest, mis kestab 2 tundi!)
Karantiini korral toimuvad tunnid veebikeskkonnas.

Meie tudengid:

Mille poolest erineb IVAN teistest vene keele kursustest?

Peale tööpäeva lõppu toimuvad tunnid on lõbusad ja energilised.

Keskendume suhtlemisele ja kõnekeelele, kirjalikud tööd ja tekstide pähe õppimine ei ole vajalik.

Hindeid ei saa. Iga osaleja osaleb õppeprotsessis vastavalt oma individuaalsele keeletasemele ja kõik kursuse ülesanded on täidetavad keeleoskuse tasemest hoolimata.

Kursuse tähelepanu keskmes on iga “mina” - räägitakse endast, tööst, perekonnast, reaalse elu situatsioonidest.

Iga osaleja seab kursuse alguses enda isiklikud eesmärgid, miks just temal oleks vaja vene keeles suhelda.

Keele õppimine peab olema fun!

IVAN kursuse autorist

Lyosha Razin

Tallinna Keelekeskuse GAME loovjuht. Ta on omandanud bakalaureusekraadi vene ja slaavi filoloogias (Тartu Ülikool) ning magistrikraadi hariduse juhtimise erialal (Tallinna Ülikool).

Üle 12 aasta tegeleb ta igapäevaselt aktiivõppemeetodite väljaarendamisega täiskasvanutele ja lastele. Ta on loonud üle 700 erineva aktiivõppemeetodi ja mängu. Lyosha korraldab regulaarselt koolitusi õpetajatele nii Eestis kui ka välismaal ja on rahvusvahelise projekti RUSwithFUN autor. Ta on mitteformaalse vene keele kursuse IVAN autor, mängulise vene keele programmi BARANKA looja. Mõlemad programmid said preemia Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt võõrkeele õpetamise innovaatilise kontseptsiooni eest.

Lyosha jagab oma õpetamise meetodeid vene keele õpetajatega üle maailma.

Diplomid:

Hariduse juhtimine, Tallinna ülikool

Vene ja slaavi filoloogia, Tartu Ülikool

Meie tellijad

Kursusel osalejate tagasiside

“Vene keelega on selline naljakas lugu, et ma justkui oskan seda… tähendab, ma saan kõnest enamasti aru! Aga samas ei oska ka… sest ma ei suuda vastu rääkida! Vene keel on kadunud minu ajus kõige alumisele korrusele, tolmu alla. Muide, kuidas on tolm vene keeles? Nii mõtlesin ma kaks kuud tagasi. 15 tundi hiljem suutsin Venemaa filmiprodutsendiga läbi viia venekeelse koosoleku. Uhke värk! Nii et IVAN on tõesti hea meetod oma vene keele elluäratamiseks. Pingevabas õhkkonnas pidevalt keelt kasutades tuleb see meelde kiiremini kui taaskord grammatikaga akadeemilises õppes alustades.”

Mart Normet, ETV meelelahutustoimetuse juht

„Mulle meeldis väga, et tunnid olid intensiivsed ja suhtlusele orienteeritud! Teie poolt kõige meeldivam oli meie dialoogides kasutatavate sõnade üles kirjutamine ja siis nende läbi rääkimine/mõtlemine – minu jaoks on see ilmselt kõige efektiivsem sõnade kinnitamine. Samuti olid väga olulised alguse energizerid – tõmbasid eelnevatest mõtetest välja ning häälestasid tunnile.“

Paula Koppel, KOV-MTÜ konsultant.

“Tagasisideks Gjensidige IVAN vene keele koolituse kohta on öelda vaid positiivseid kiidusõnu. Aitäh teile õpetajad Aleksei ja Jana. Võtaks kursuse kokku alljärgmiste lausetega:

  1. Kursus oli väga huvitav ning aitas meelde tuletada juba õpitut ja laiendas tublisti sõnavara (sh hea ülesehitusega oli tegu-, nimi- ja omadussõnade õppimine; mh sõnade lõpud vastavalt soole).
  2. Õpetajate lähenemine tundidele oli huvitav ning aeg kulges kiirelt ja töökalt.
  3. Kiidan seda õppemeetodit väga, kus õpilased saavad end tunda õppides (läbi erinevate mängude ja teemde) hästi ning ei pea tundma väljendamisel pinget. Sellisel viisil keelt õppides tekkis soov see kiiresti omandada. Soovin teile edu ja jõudu!”

Margo Kruusma, Kahjukäsitluse osakonna projektijuht

IVAN standard kursuse õppekava:

Galerii

Tagasiside Keelekeskuse GAME kohta:

teravtungal
teravtungal
30/05/2022
Kinnitatud
Läbisin IVAN koolituse ja jäin väga rahule. Vene keele rääkimise julgus tekkis peale seda koolitust.
Janno Vilba
Janno Vilba
30/05/2022
Kinnitatud
Väga põnev koolituskogemus.
Markus Parm
Markus Parm
30/05/2022
Kinnitatud
Väga hea ja meeldiv viis mänguliselt keelt õppida!
tarmo parm
tarmo parm
30/05/2022
Kinnitatud
Suurepärane
Tõnis Erissaar
Tõnis Erissaar
30/05/2022
Kinnitatud
Очень хорошо!
Registreeri