Eesti keele kursus JUHAN standard

KAS OLETE ARU SAANUD, ET SELLES ELUS POLE VÕIMALIK KÕIKI “OMASTAVAID” SELGEKS SAADA?

Vajate eesti keelt argisuhtluses ja töös, mitte eksami tegemiseks? Tahate õppida igapäevaelus mälust kiiresti vajalike sõnu kätte saama? Tere tulemast innovaatilisele eesti keele kursusele JUHAN standard!
Kursus JUHAN standard sisaldab 20 kahetunnist tundi (120 minutit). Miks me ei lähtu harjumuspärastest akadeemilistest tundidest nagu tavalised keeltekoolid? Meie kogemus on näidanud, et õppijad vajavad aega uude keelekeskkonda sisenemiseks. Umbes tunni pärast kohanevad õppijad keskkonnaga ja hakkavad rääkima… Iga tund sisaldab grammatilist osa, suhtlusmänge kõige olulisema grammatika kinnistamiseks, sõnavara aktiveerimise mänge ja kõige lõpus mahukaid 25-minutilisi huvitavaid vestlusharjutusi, kus lihtsalt ei ole võimalik vaikida!

Mida Sa kursuselt saad?

Saad üle keelebarjäärist ja kasvab julgus eesti keeles suhelda.

Täiendad oma sõnavara nende sõnadega, mida on vaja just Sinul.

Saad selgeks nn kõnekeele grammatika alused ja oskad neid suhtlemisel kasutada.

Igal õhtul tuled rõõmuga tundidesse, mis toimuvad sõbralikus mitteformaalses keskkonnas.

Teed koostööd meie õpetajatega, kes tõeliselt armastavad oma tööd ja innustavad oma õpilasi igas tunnis.

Saad tasuta lisapraktikat koos keelekandjatega, kes õpivad Sinuga paralleelselt meie juures vene keelt.

Karantiini korral toimuvad tunnid edasi online'is. Saad kursuse kindlasti lõpetada!

SEE KURSUS ON INIMESELE, KES:

  1. Ei räägi üldse, kuid saab hästi aru, teab rohkem kui 150 sõna
  2. Oskab, kuid veel kardab rääkida
  3. Rääkis varasemalt, kuid pole kaua keelt kasutanud
  4. Otsib või on juba leidnud uue töö, kus on vaja eesti keelt, ja on väga motiveeritud lühikese tähtaja jooksul rääkima hakkama

Mille poolest erineb JUHAN teistest eesti keele kursustest?

Pöörame väga suurt tähelepanu suhtlemisele, keelebarjääri ületamisele. See on kõige keerulisem, teistel kursustel vähese tähelepanu all olev osa, seejuures kõige vajalikum keelekasutuse vorm.

Igas tunnis tegeleme grammatika meenutamisega ja asume seda koheselt ka mitmekülgselt kinnistama kommunikatiivsete autorimängude abil, mis imiteerivad reaalse elu dialooge.

Peale tööpäeva lõppu toimuvad tunnid on lõbusad ja energilised.

Innovaatiline autorikursus JUHAN on loodud kahe juhtiva metoodiku koostöös, kes koostavad õpikuid ja viivad läbi koolitusi võõrkeelte õpetajatele Eestis ning väljaspool Eestit.

Me ei kasuta õpikuid ja valmistekste. Tundide sisu kujuneb jooksvalt ja see kohandatakse grupile, seetõttu on iga kursus unikaalne. Iga tunni keskmes on õpilane – tema huvid, hobid ja harrastused.

Usume, et õppida on võimalik ja ka peab rõõmuga. Seda soodustab sõbralik atmosfäär, professionaalne tasakaalustatud programm, motiveeritud kaasmõtlejad, huvitavad mängud ja särasilmsed õpetajad.

2020/2021 õppehooajal pakume teile järgmisi kursuseid:

  • JUHAN standard

Kursuse maht: 20 kohtumist (20×120 minutit).

KURSUSE HIND: 295 EUR

PROOVITUNNI HIND: 5 EUR

Õppehooajal kui guppi registreerimine on aktiivne, siin lehel ilmub registreerimismoodul täpsemate kuupäevadega

Keelekeskus GAME jälgib oma tegevustes sätestatud õppekorralduse aluseid. Vaadake lisaks: Õppekorralduse alused.

Meie kursuste kvaliteedi tagab: Kvaliteedi tagamise tingimused ja kord.

AUTORITEST

Lyosha Razin

Tallinna Keelekeskuse GAME loovjuht. Ta on omandanud bakalaureusekraadi vene ja slaavi filoloogias (Тartu Ülikool) ning magistrikraadi hariduse juhtimise erialal (Tallinna Ülikool).

Üle 12 aasta tegeleb ta igapäevaselt aktiivõppemeetodite väljaarendamisega täiskasvanutele ja lastele. Ta on loonud üle 700 erineva aktiivõppemeetodi ja mängu. Lyosha korraldab regulaarselt koolitusi õpetajatele nii Eestis kui ka välismaal ja on rahvusvahelise projekti RUSwithFUN autor. Ta on mitteformaalse vene keele kursuse IVAN autor, mängulise vene keele programmi BARANKA looja. Mõlemad programmid said preemia Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt võõrkeele õpetamise innovaatilise kontseptsiooni eest.

Lyosha jagab oma õpetamise meetodeid vene keele õpetajatega üle maailma. Siin saate tutvuda tema mängude kogumikuga “ИГРАЮТ ВСЕ!“, kus on kirjeldatud 101 mängu.

Diplomid:

Hariduse juhtimine, Tallinna ülikool

Vene ja slaavi filoloogia, Tartu Ülikool

Mare Kitsnik

Lingvist ja psühholoog, eesti keele õpetamise ekspert.

Mare Kitsnikul on lingvistikadoktori kraad eesti keele kui teise keele omandamise alal Tallinna Ülikoolist ja psühholoogiamagistri kraad Tartu Ülikoolist. Ta on läbinud ka täiskasvanute koolitaja ja suhtlemistreeneri ning LAK-õppe koolitaja kursused. Mare on väga kogenud ja edukas eesti keele õpetaja. Ta on õpetanud tuhandeid õppijaid keelekursustel, koolis, ülikoolis, keeleklubis ja individuaalõppes nii Eestis kui ka Soomes. Tema tunde iseloomustavad rõõmsameelsus, huvitavus, loogilisus ja jõukohasus. Kõik tema õpilased hakkavad alati ruttu rääkima ja eesti keel muutub nende jaoks kergeks ja nauditavaks.

Mare Kitsnik on tuntud eesti keele õppemetoodika arendaja. Ta on üle kümne tänapäevase kommunikatiivse eesti keele kui teise keele õppekomplekti autor (sh Avatud uksed; Naljaga pooleks; Complete Estonian; Kirjuta mulle; Eesti keel B1, B2; Praktiline eesti keel B2, C1; Sõnajalaõis B2.1; Sõnajalaõis B2.2). Kõik tema õpikud on väga populaarsed tänu huvitavusele, süsteemsusele ja tõhususele. Mare on viinud läbi palju tänapäevase keeleõppemetoodika koolitusi õpetajatele. Mare Kitsnik töötab praegu Tartu Ülikoolis eesti keele kui teise keele didaktika õppejõuna ja püüab muuta eesti keele õpetajate väljaõpet tänapäevasemaks ja tõhusamaks. Ta on välja töötanud ka mängulise keeleõppe kursuse, mida tulevastele õpetajatele läbi viib.

Diplomid:

Filosoofiadoktori kraad (lingvistika), Tallinna Ülikool

Psühholoogia, Tartu Ülikool

Koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõppe, Loome OÜ koolituskeskus

JUHAN standard kursuse õppekava:

Kui soovid saada infot lähima kursuse kohta, palun kirjuta meile: info@gamekeskus.ee