Inspireeriv koolitus „Aktiivõppemeetodid võõrkeelte tundides“ (4 moodulit, 20 ak. tundi)

Kuidas motiveerida õpilasi võõrkeelt õppima? Meie kogemus näitab, et parim motivaator on mäng.

Koolituse käigus tutvustame õpetajatele mänge, mis sobivad suurepäraselt igas vanuses õppija jaoks. Meie suhtlusmängud aitavad tunnis saadud teadmisi kinnistada, sõnavara suurendada ning saada enesekindlust omandatud teadmiste kasutamiseks suhtluses.

Kõik koolitusel tutvustatavad mängud on hoolikalt valitud ning tunnustatud meie rohkearvuliste õpilaste poolt. Õpetajad saavad esitada täpsustavaid küsimusi, otsustades ise, milliseid mänge nad koolituse raames läbi proovida soovivad.

Muuhulgas jagame koolitusel nippe, mis aitavad õpetajaid väga erineva keeletasemega gruppides töötades (kui samas grupis on tugevad ja nõrgad õpilased). Samuti näitame, kuidas saab õppeprotsessi kaasata sisserändajate peredest lapsi. Koolitus on hästi praktiline ja lõbus: olge valmis ise kõiki mänge läbi proovima!

Koolitusel omandatud mängustamise teooria aitab õpetajail uusi õppemetoodikaid luua enda vajadustest ja eesmärkidest lähtudes.

Iga moodul käsitleb kõiki nelja mänguliiki, kuid mängumetoodika valik on igas moodulis erinev! Koolitus toimub reedeti kell 12:00 kuni 16:00 selle aasta 15. septembril, 20. oktoobril, 24. novembril ning järgmise aasta 15. märtsil.

Iga koolitusmoodul käsitleb 4 liiki keeleõppe mänge:

1. SISSEJUHATUS JA AKTIIVSED MÄNGUD

Selles osas tutvute lühikeste mängudega, mille eesmärk on õpitava keele aktualiseerimine, õpilaste tähelepanu suunamine algavale tunnile, liikumine ning soodsa keskkonna loomine edasiste teadmiste omandamiseks.

2. MÄNGUD SÕNADE KINNISTAMISEKS

Keele õppimise protsess ei ole midagi muud kui pidev kordamine. Mängud võimaldavad muuta seda protsessi huvitavaks ning dünaamiliseks. Siinkohal on oluline jätta kõrvale traditsiooniline tekstipõhine õpe ja tuua sõnad pärisellu neid visualiseerides, muuta nad nö käegakatsutavaks.

3. MÄNGUD GRAMMATIKA KINNISTAMISEKS

Peale lühikest teoreetilist osa on õpilaste jaoks oluline uusi teadmisi ka praktikas rakendada. Nende mängude eesmärk on hoida õpilaste tähelepanu etteantud teemal: tegusõna pöördelised vormid, käänded, tagasõnad jne.

4. VABA RÄÄKIMISE MÄNGUD, LOOMINGULISED SUHTLUSMÄNGUD

Keele kasutamine on loominguline protsess. Igaüks näeb maailma ja tajub seoseid objektide ning sündmuste vahel omamoodi. Kõik see omab otsest seost keelelise eneseväljendusega. Oluline on õppijaile teadvustada, et keel ei ole rangete reeglite süsteem, vaid oma maailmataju loominguline väljendamine.

Koolitusel saate teada:

Kuidas muuta oma tunnid veelgi huvitavamaks, kaasaegsemaks ja kaasahaaravamaks;

Mängude kohta, mis aitavad ületada keelelist barjääri ning innustavad keelt kasutama;

Missugune ülesehitus aitab tundi erineva keeletasemega õpilaste jaoks huvitavaks muuta;

Kuidas võimaldavad aktiivsed õppemeetodid õpilaste motivatsiooni tõsta;

Praktiliste näidete kohta grammatika õppimisest mängulisel kujul;

Kuidas kohandada oma kursust vastavalt õpilaste tegevusaladele ja huvidele.

Info koolituse kohta. Kõik kohtumised toimuvad reedeti.

Koolitus koosneb neljast moodulist, mis toimuvad eesti keeles järgmistel kuupäevadel:

1 MOODUL (15.09.2023; 12:00-16:00)
Täiendame metoodikakogu ja kogume inspiratsiooni!

2 MOODUL (20.10.2023; 12:00-16:00)
Sügisene motivatsioonisüst teie õpilastele!

3 MOODUL (24.11.2023; 12:00-16:00)
Valmistume teistmoodi tundideks pühade puhul!

4 MOODUL (15.03.2024; 12:00-16:00)
Kuidas rõõmustada õpilasi õppeaasta lõpus?

Sihtgrupp: võõrkeelte õpetajad
Töökeel: eesti
Koolituse maht: 5 ak. tundi х 4 moodulit = 20 ak. tundi
Koolituse osalustasu: 280 EUR
Ühe mooduli hind: 70 EUR
Kõik koolituse osalejad saavad vastava tõendi. 

Kohtade arv on piiratud.

Läbiviimise koht: Keelekeskus GAME, Tatari 64

Koolitusele registreerumiseks täitke vorm või saatke sõnum e-mailile: info@gamekeskus.ee:

Vali sobiv kursus
Esimene moodul:
15.09.2023, 12:00-16:00
Teine moodul:
20.10.2023, 12:00-16:00
Kolmas moodul:
24.11.2023, 12:00-16:00
Neljas moodul:
15.03.2024, 12:00-16:00
Nelja mooduli osalustasu:
280 eurot
Ühe mooduli hind:
70 eurot
Aadress:
Tallinn, Tatari 64, 4. korrus
Koolitus toimub eesti keeles
Kõik koolituse osalejad saavad vastava tõendi
Maksmismeetod

Kui soovite arvet organisatsioonile (koolile), palun lisage kommentaari väljale organisatsiooni andmed.

Registreerun
Esimene moodul:
15.09.2023, 12:00-16:00
Teine moodul:
20.10.2023, 12:00-16:00
Kolmas moodul:
24.11.2023, 12:00-16:00
Neljas moodul:
15.03.2024, 12:00-16:00
Nelja mooduli osalustasu:
280 eurot
Ühe mooduli hind:
70 eurot
Aadress:
Tallinn, Tatari 64, 4. korrus
Koolitus toimub eesti keeles
Kõik koolituse osalejad saavad vastava tõendi

KOOLITUSE AUTOR JA LÄBIVIIJA ON ALEKSEI RAZIN

Aleksei on omandanud bakalaureusekraadi vene ja slaavi filoloogias (Тartu Ülikool) ning magistrikraadi hariduse juhtimise erialal (Tallinna Ülikool).

„Tõhus õppeprotsess peab sisaldama kolme elementi: teadmised, kogemus ja emotsioonid. Kui kogemus välja jätta, oleks tegemist loenguga. Kui protsessis puuduksid teadmised, oleks tegu lihtsalt lõbusa ajaveetmisega. Ilma emotsioonideta on õppimine aga lihtsalt igav. Kasutan kavade koostamisel keeleõppemänge ja õpetan nende loomist õpetajatele üle maailma“.

MINU KOGEMUS:

• Töökogemus haridusvaldkonnas – üle 17 aasta
• Pälvinud Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi preemia innovaatilise lähenemise eest õpetamises
• Võõrkeeleõpetajatele suunatud metoodiliste kogumike „Igrajut Vse!“ ja „BARANKA“ autor
• Üle 700 haridusliku mängu ja koolituse autor
• Osalenud regulaarselt haridusteemalistel konverentsidel ja muudel haridusvaldkonna üritustel
• Koolitaja Eestis ja teistes Euroopa riikides

MINU PROJEKTID: 

Tagasiside veebiseminarides osalenutelt:

Elena Beketova:

Suur tänu veebiseminari eest! Sain enda jaoks väga palju uut informatsiooni. Nüüd on vaja kõik see läbi seedida ja katsetada praktikas. Olen kindel, et tekib küsimusi ning loodan, et see ei olnud viimane kohtumine veebiseminaril!

Olga Gabidullina:

Tänan õppeaasta eelse veebiseminari eest! Leidsin endale väga kasuliku efektiivse tunni kolmnurga valemi mis põhineb mängul.

Svetlana Šiškina:

Tänud imelise seminari eest. Edukat õppeaastat!

Regina Kaplina:

Veelkord suur tänu huvitava veebiseminari eest. Oli huvitav ja õpetlik. Nüüd hakkan teie ideid praktikas ellu viima. Uute kohtumisteni!

Irma Nalivaikiene:

Suur tänu! Olen väga rõõmus, et leidsin teie seminari ning täitusin positiivsusega, energiaga ning sain toa võtme, kus on tallel ideed kuidas teha tunde kasulikeks ja huvitavateks. Edu teile!

Marina Mash:

Pühapäevast hakkan teie ideid praktikas ellu viima, väga huvitav, mis välja tuleb. Oli tõesti tore, aitäh!

Galerii

Registreeri