Õpime võõrkeelt teistmoodi!

Kas on tuttav olukord, et oled koolis vene keelt õppinud, aga rääkida ikka ei oska? Meenuvad vaid päheõpitud fraasid vaatamisväärsuste kohta või mõned luuleread. Igapäevane kõnekeel on kusagil ajusoppides peidus ning olukorras, kus vaja kasvõi paar lauset öelda, ei tule ühtegi õiget sõna meelde, rääkimata grammatikareeglitest. Kuna paljude meelest ei ole grammatikapõhine keeleõpe kuigi tulemuslik, otsustasime läheneda võõrkeele õpetamisele teistmoodi! Pakume vene ja eesti keele tõhusat õpet ettevõtetele ning organisatsioonidele. Meie kursus on pälvinud Haridus- ja Teadusministeeriumi preemia “Aasta võõrkeelealane tegu 2014”.

Juba proovitunnis saavad osalejad meeldiva üllatuse osaliseks, et võõrkeeli on tõepoolest võimalik tõhusalt läbi lõbusate suhtlusmängude õppida. Kursuste programmid kohandame vastavalt tellija soovile ja spetsiifikale. Kursuse käigus tuleb ette palju mitteformaalset suhtlust ja teineteise tundmaõppimist uues valguses. Meie kliendid ütlevad, et pärast kursust saab lisaks keeleoskusele värskendatud ka õhkkond kollektiivis. Kui inimesed töötavad erinevates linnades, on võimalik pakkuda ka veebipõhist õpet.

Miks valida meid?

Tasuta proovitund! Töötajad saavad kindlalt veenduda, et kursus neile sobib.

Õppijatele on täiendava toena loodud interaktiivne veebikeskkond, mis sisaldab keeleõppe videoid ja mänge.

Me ei sunni õppima valmisdialooge, selle asemel õpetame improviseerima ja keelebarjääri ületama.

Kohandame kursust vastavalt tellija soovile (õpetame neid väljendeid, mida läheb töö juures vaja juba homme!)

Kaasame tundidesse töökaaslasi, kes kõnelevad õpitavat keelt emakeelena, luues samal ajal meeskonnas uusi tööalaseid kontakte.

Kogu keelekursus on väga loominguline ja humoorikas. Grammatika õppimisele tuleb läheneda huumoriga.

Telia meeskonna tagasiside kursusele:

Õpiväljundid. Iga kursuse osaleja:

• omandab ja kinnistab tema töös vajalikke sõnu ning väljendeid (maht sõltub kursuse kestusest);
• saab üle keelebarjäärist ja julgeb suhelda võõrkeeles;
• saab selgeks kõnekeele põhilised grammatikareeglid ja oskab neid suhtlemisel kasutada;
• õpib lauseid loominguliselt koostama ka olukorras, kui ei ole grammatikas 100% kindel;
• oskab enda mõtteid loovalt sõnastada ka piiratud sõnavara kasutades;
• praktiseerib ja kasutab võõrkeelt oma töös;
• on motiveeritud võõrkeele oskust ka edaspidi arendama.

Õpetame rääkima!

Kursuse eesmärk on õppida mitteformaalsete meetodite kaudu eeskätt suhtluskeelt ja koguda võõrkeeles rääkimiseks julgust, laiendades samal ajal tööalast sõnavara ning mängides läbi tööalaseid situatsioone. Kõik kursused on kohandatavad vastavalt kliendi tegevusvaldkonnale. Kursuse oluliseks osaks on unikaalsed ja toetavad veebikeskkonnad. Et keele õppimine oleks tõhusam, saame korraldada ettevõttes paralleelselt nii vene kui ka eesti keele kursust. Sellise lähenemise ainulaadsus seisneb selles, et ühistes tundides saavad ettevõtte töötajad teineteisele mentoriteks olla. Tunnid mööduvad mitteformaalses õhkkonnas, mis soodustab uute tööalaste suhete tekkimist. Kolleegid jätkavad suhtlemist ka pärast kursuse lõppu, sünnivad uued ideed ja projektid.

Kursuse õnnelikud lõpetajad

Galerii

Saatke päring tasuta proovitunni läbiviimiseks teie meeskonnale!

Keeled: vene, eesti


Formaat:
kohapeal või online 


Kursuse pikkus
: 50-100 akt tundi

Grupi suurus: 6-12 inimest


Proovitund:
tasuta


Kuruse hind:
vastavalt päringule

Võta ühendust

Aleksei Razin, Keelekeskuse GAME haridusjuht

Aleksei on omandanud bakalaureusekraadi vene ja slaavi filoloogias (Тartu Ülikool) ning magistrikraadi hariduse juhtimise erialal (Tallinna Ülikool).

„Tõhus õppeprotsess peab sisaldama kolme elementi: teadmised, kogemus ja emotsioonid. Kui kogemus välja jätta, oleks tegemist loenguga. Kui protsessis puuduksid teadmised, oleks tegu lihtsalt lõbusa ajaveetmisega. Ilma emotsioonideta on õppimine aga lihtsalt igav. Kasutan kursuste kavades keeleõppemänge ja õpetan nende loomist õpetajatele üle maailma“.

MINU KOGEMUS:

• Töökogemus haridusvaldkonnas – üle 17 aasta
• Pälvinud Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi preemia innovaatilise lähenemise eest õpetamises
• Võõrkeeleõpetajatele suunatud metoodiliste kogumike „Igrajut Vse!“ ja „BARANKA“ autor
• Üle 700 haridusliku mängu ja koolituse autor
• Osalenud regulaarselt haridusteemalistel konverentsidel ja muudel haridusvaldkonna üritustel
• Koolitaja Eestis ja teistes Euroopa riikides

MINU PROJEKTID: 

MILLE POOLEST ME TEISTEST ERISTUME:

Hindame Sinu aega! Iga õppeprotsessi minut on maksimaalselt sisukas.

Juba tasuta proovitunnis hakkad rääkima võõrkeeles!

Õpi ainult seda, mis on oluline Sulle! Enne kursuse algust annad meile sõnad ja väljendid, mida ise õppida soovid!

Meie klassist möödudes mõtlevad inimesed, et näevad head komöödiafilmi. Tegelikult õpime grammatikat.

Interaktiivne metoodika aitab õpilastel pingest vabaneda ja kiiresti õppeprotsessi süüvida.

Koostame organisatsioonile sõnastiku, mis sisaldab tööks vajalikku sõnavara. Sõnavara saavad edaspidi kasutada ka tulevased kolleegid.

Tunnid võivad toimuda nii meie juures kui ka ettevõttes kohapeal tellijale sobival ajal.

Pakume tõhusat õpet nii klassis kui ka veebikeskkonnas.

Kursus kohandatakse vastavalt tellija soovile. Saame kaasata tundidesse vene või eesti keelt kõnelevaid kolleege.

Meie kursuste lõpetajad:

Kuidas meie veebikeskkonnad õpetavad ja motiveerivad?

Meie veebikeskkonnad on kujundatud mängulise blogi formaadis.

Kursuse raames oleme salvestanud videosse kõige olulisemad vene keele grammatika teemad, mida läheb vaja just kõnekeeles kasutamiseks. Lisaks sellele töötasime välja terve rea online-mänge, mis motiveerivad Sind grammatikat rakendama ja aitavad uusi sõnu kinnistada. Kursusele annavad vürtsi naljad ja vene pop-laulud, mis on seotud tunni teemaga ning muud humoorikad videod vene keeles. Kliki ja uuri lähemalt!

Vene keele IVAN veebikeskkond
Vene keele kursuse IVAN õppekava

Eesti keele ЮХАН veebikeskkond
Eesti keele kursuse ЮХАН õppekava

Keelekeskus GAME on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Mis on koolituskaart?

“Tööta ja õpi” programmi kirjeldus

Osaleda saate ainult selle valdkonna koolitusel, mille olete oma nõustajaga kokku leppinud.

Meie kursused Töötukassa veebilehel

Keelekeskus GAME jälgib oma tegevustes sätestatud õppekorralduse aluseid. Vaadake lisaks:

Õppekorralduse alused

Meie kursuste kvaliteedi tagab:

Kvaliteedi tagamise tingimused ja kord.

5 nippi kuidas vene keel kiiresti selgeks saada!