Veebiseminari „Mängud eesti keele online-tundides“ salvestus

Kuidas motiveerida õpilasi õppima eesti keelt online-tundides? Meie kogemus näitab, et õpilaste jaoks on parimaks motivaatoriks mäng.

Ennast mängudes ilmutades väljub õpilane passiivsest kuulaja rollist ning maksimaalselt õppeprotsessi lülitudes saab temast tunni kaasautor. Intriig kui mängu tähtis element aitab fokuseerida õpilaste tähelepanu õpitava keele rasketele aspektidele, motiveerib neid end loominguliselt avama, väljudes aegamööda mugavustsoonist. Tänu sellisele lähenemisele on meie eesti keele lastekursus 2017. aastal pälvinud Haridus- ja Teadusministeeriumi tunnuskirja uuenduslikkuse eest võõrkeele õpetamises.

Veebiseminari käigus tutvustasime õpetajatele läbi praktika meie mänge, mida võib tõhusalt kasutada igas vanuses õpilaste õpetamisel. Meie suhtlusmängud aitavad teie õpilastel tunnis saadud teadmisi kinnistada, sõnavara suurendada ning saada enesekindlust omandatud teadmiste kasutamiseks suhtluses.

Kõik mängud esitatud koolitusel olid hoolikalt valitud ning tunnustatud meie keelekursuste rohkearvuliste osavõtjate poolt. Veebiseminari raames said õpetajad esitada täpsustavaid küsimusi, osaledes seeläbi mängude lõplikus väljavalimises. Veebiseminar toimus eesti keeles.

Info veebiseminari salvestuse kohta:

Veebiseminar toimus 09.12.2021.

Esimene osa – 2 tundi; Teine osa – 2 tundi.

Veebiseeminari salvestuse hind: 45 eurot.

Veebiseminar toimus eesti keeles.

 

Millest oli veebiseminar?

SISSEJUHATUS JA AKTIIVSED MÄNGUD

Selles osas tutvute lühikeste mängudega, mille eesmärk on õpitava keele aktualiseerimine, õpilaste tähelepanu suunamine algavale tunnile, liikumine ning soodsa keskkonna loomine edasiste teadmiste omandamiseks.

MÄNGUD SÕNADE KINNISTAMISEKS

Keele õppimise protsess ei ole midagi muud kui pidev kordamine. Mängud võimaldavad muuta seda protsessi huvitavaks ning dünaamiliseks. Siinkohal on oluline jätta kõrvale traditsiooniline tekstipõhine õpe ja tuua sõnad pärisellu neid visualiseerides, muuta nad nö käegakatsutavaks.

PAUS (30 MINUTIT)

MÄNGUD GRAMMATIKA KINNISTAMISEKS

Peale lühikest teoreetilist osa on õpilaste jaoks oluline uusi teadmisi praktikas rakendada. Nende mängude eesmärgiks on hoida õpilaste tähelepanu etteantud teemal: tegusõna pöördelised vormid, kääned, tagasõnad jne.

FREERIDE MÄNGUD, LOOMINGULISE KEELE KASUTAMISE MÄNGUD

Keele kasutamine on loominguline protsess. Igaüks näeb seda maailma omamoodi ja suhestub sellega erinevalt, tajub individuaalselt seoseid objektide ning sündmuste vahel. Kõik see omab otsest sidet keelelise eneseväljendusega. Õpilasele on tähtis anda teada, et keel ei ole rangete reeglite süsteem, vaid oma maailma tajumise loominguline ilming.

Veebiseminari salvestusest saate teada:

Kuidas muuta oma tunnid nii klassis kui veebis veelgi huvitavamaks, kaasaegsemaks ja kaasahaaravamaks;

Mängude kohta, mis aitavad ületada keelelist barjääri ning innustavad keelt kasutama;

Kuidas ehitada tundi üles nii, et see oleks huvitav erineva keeletasemega õpilastele;

Kuidas aktiivsed õppemeetodid võimaldavad õpilaste motiveeritust tõsta;

Praktilisi näiteid vene keele grammatika õppimisest mängulisel kujul;

Kuidas kohandada oma kursust vastavalt õpilaste tegevusaladele ja huvidele.

Registreerimiseks täida avanenud vorm või saada sõnum meie e-mailile: info@gamekeskus.ee:

Vali sobiv kursus
Veebiseminari salvestus:
„MÄNGUD EESTI KEELE ONLINE-TUNDIDES“
Veebiseminari kestus:
1 osa - 2 tundi; 2 osa - 2 tundi.
Hind:
45 eurot
Maksmismeetod

Kui soovite arvet organisatsioonile (koolile), palun lisage kommentaari väljale organisatsiooni andmed.

Registreerun
Veebiseminari salvestus:
„MÄNGUD EESTI KEELE ONLINE-TUNDIDES“
Veebiseminari kestus:
1 osa - 2 tundi; 2 osa - 2 tundi.
Hind:
45 eurot

VEEBISEMINARI AUTOR JA LÄBIVIIJA ON LYOSHA RAZIN

Keelekeskus GAME (Tallinn, Eesti) juht, metoodik, võõrkeele õpetajatele mõeldud raamatu autor. Vene filoloog (Tartu Ülikool), omab magistrikraadi hariduse juhtimises.

Enam kui 15 aastat on tegelenud aktiivõppemeetodite väljaarendamisega täiskasvanutele ja noortele. Korraldab regulaarselt koolitusi ja veebiseminare võõrkeelte õpetajatele üle maailma. On korduvalt pälvinud vene ning eesti keele innovaatiliste kursuste eest preemiaid Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumilt. Vene keele kui võõrkeele õpetajate metoodiliste materjalide „Mängivad kõik“, „Baranka“ ja hariva online-mängu „RUSwithFUN“ autor.

Tagasiside veebiseminarides osalenutelt:

Elena Beketova:

Suur tänu veebiseminari eest! Sain enda jaoks väga palju uut informatsiooni. Nüüd on vaja kõik see läbi seedida ja katsetada praktikas. Olen kindel, et tekib küsimusi ning loodan, et see ei olnud viimane kohtumine veebiseminaril!

Olga Gabidullina:

Tänan õppeaasta eelse veebiseminari eest! Leidsin endale väga kasuliku efektiivse tunni kolmnurga valemi mis põhineb mängul.

Svetlana Šiškina:

Tänud imelise seminari eest. Edukat õppeaastat!

Regina Kaplina:

Veelkord suur tänu huvitava veebiseminari eest. Oli huvitav ja õpetlik. Nüüd hakkan teie ideid praktikas ellu viima. Uute kohtumisteni!

Irma Nalivaikiene:

Suur tänu! Olen väga rõõmus, et leidsin teie seminari ning täitusin positiivsusega, energiaga ning sain toa võtme, kus on tallel ideed kuidas teha tunde kasulikeks ja huvitavateks. Edu teile!

Marina Mash:

Pühapäevast hakkan teie ideid praktikas ellu viima, väga huvitav, mis välja tuleb. Oli tõesti tore, aitäh!

Vaata ka: Interaktiivne veebiseminar "Mängud vene keele online-tundides" 07.12.2021 (veebiseminari salvestus)

Galerii

Registreeri