VENE KEELE RING BARANKA – NULLIST HUVITAVATE LUGUDENI

Meie ringis õpivad osalejad keelt sarnaselt sellega, kuidas omandatakse emakeelt! Kõigepealt õpime kuulama, seejärel rääkima, siis kirjutama ning alles kõige lõpus lähme grammatika juurde. Kui need neli oskust jätta etappideks jaotamata, võib õppijale jääda mulje, et vene keel on väga keeruline. Tegelikult ei ole keel keeruline, küll aga võib olla õpe ajastamata. Oma õpetamise praktika jooksul oleme aidanud juba paljusid lapsi vene keele õppimist õigesti alustada, oleme koostanud metoodilise käsiraamatu õpetajatele, mis on kogunud populaarsust üle maailma ning saanud Teadus- ja Haridusministeeriumilt preemia uuendusliku lähenemise eest õpetamises.

MEIE VENE KEELE RINGI EESMÄRK ON PAKKUDA KEELEÕPET MÄNGULISES VORMIS

Õpime vene keelt mängude ja lõbusate harjutuste kaudu, et arendada julgust kasutada vene keelt. Soovime anda õpilastele võimaluse positiivsete elamuste kogemiseks vene keele kasutamisel mitteformaalses keskkonnas ja arendada õpilaste vene keele sõnavara suhtlemismängude kaudu. Aitame vältida võimalikke keelebarjääre, st. negatiivset hoiakut vene keele suhtes. Õppijad saavad oskusi ja kogemusi, et luua koolivälises elus lihtsaid dialooge.

TÄNU MEIE RINGILE SAAB TEIE LAPS:

Vene keelt õppides positiivse kogemuse, mis jääb temaga kogu eluks

Luua väikeseid dialooge vene keeles naabritega või sõpradega trennides

Otse tundides õppida ära sõnu, mis on algtasemel vajalikud

Käia tundides rõõmu ja huviga

Harjuda mõttega, et vene keel polegi tegelikult nii keeruline

Aluspõhja ja toe, mis on vajalikud vene keele õppimiseks koolis

Kui soovid saada infot lähima kursuse kohta, palun kirjuta meile: info@gamekeskus.ee

TUNNID KOOSNEVAD 4 OSAST:

  • Lühikesed mängud, mille eesmärk on äratada laste tähelepanu ning kaasata neid vene keele õppekeskkonda;
  • Mängud, mis aitavad kinnistada uut sõnavara;
  • Interaktiivsed mängud, mis aitavad loomulikul viisil välja selgitada aktuaalset ja grupi jaoks vajalikku sõnavara;
  • Suhtlemismängud, kus õpilased vabalt kasutavad kõiki oma oskusi.

MIKS KÄIVAD LAPSED MEIE TUNDIDES OMAL VABAL TAHTEL? SEST ME:

Loome hindamisvaba atmosfääri, kus õppijad võivad endale eksimist lubada.

Teeme edusammud õpingutes nähtavateks ja käegakatsutavateks õppija jaoks.

Lisame tundidesse liikumist (istuda terve tund laua taga ei ole 4−5. klasside jaoks kõige parem lahendus!).

Pakume õppijatele huvitavaid ülesandeid, mis motiveerivad keelt kasutama.

Teame, et kõik ülesanded on igale õppijale jõukohased mõninga jõupingutuse järel.

Huvikooli GAME reeglid ja üldsätted on kirjeldatud põhikirjas.

Tagasiside Keelekeskuse GAME kohta:

teravtungal
teravtungal
30/05/2022
Kinnitatud
Läbisin IVAN koolituse ja jäin väga rahule. Vene keele rääkimise julgus tekkis peale seda koolitust.
Janno Vilba
Janno Vilba
30/05/2022
Kinnitatud
Väga põnev koolituskogemus.
Markus Parm
Markus Parm
30/05/2022
Kinnitatud
Väga hea ja meeldiv viis mänguliselt keelt õppida!
tarmo parm
tarmo parm
30/05/2022
Kinnitatud
Suurepärane
Tõnis Erissaar
Tõnis Erissaar
30/05/2022
Kinnitatud
Очень хорошо!
Registreeri